Ευρωκώδικας 7: Γεωτεχνικός σχεδιασμός Μέρος 1ο: Γενικοί κανόνες

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παχάκης Μιχάλης
Συλλογικό Έργο: Ευρωκώδικας 7 Γεωτεχνικός σχεδιασμός, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ , 1999
Όνομα μέρους:Θεμελιώσεις με πασσάλους (κεφ.7)
Λέξη-Κλειδί:Ευρωκώδικες
Γεωτεχνικός Σχεδιασμός
Θεμελιώσεις
Εδάφη
Πάσσαλοι
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το κείμενο της εισήγησης

Παρόμοια τεκμήρια