Ευρωκώδικας 7: Γεωτεχνικός σχεδιασμός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κούμουλος Δ.
Συλλογικό Έργο: Ευρωκώδικας 7 Γεωτεχνικός σχεδιασμός, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ , 1999
Όνομα μέρους:Εργα αντιστήριξης (κεφ.8)
Αναχώματα και πρανή (κεφ.9)
Λέξη-Κλειδί:Ευρωκώδικες
Γεωτεχνικός Σχεδιασμός
Αντιστηρίξεις
Εδάφη
Αναχώματα
Πρανή
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το κείμενο της εισήγησης

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.0218406 Ε