Παραπομπή APA

Μαραγκός Χ. (1985). Θεωρητική και πειραματική, σε μοντέλλο μεγάλης κλίμακας, διερεύνηση της δυνατότητας πρόβλεψης των καθιζήσεων ψαθυρών εδαφών με τις πρεσσιομετρικές μεθόδους. Θεσσαλονίκη.

Παραπομπή Chicago Style

Μαραγκός Χ. Θεωρητική και πειραματική, σε μοντέλλο μεγάλης κλίμακας, διερεύνηση της δυνατότητας πρόβλεψης των καθιζήσεων ψαθυρών εδαφών με τις πρεσσιομετρικές μεθόδους. Θεσσαλονίκη, 1985.

Παραπομπή MLA

Μαραγκός Χ. Θεωρητική και πειραματική, σε μοντέλλο μεγάλης κλίμακας, διερεύνηση της δυνατότητας πρόβλεψης των καθιζήσεων ψαθυρών εδαφών με τις πρεσσιομετρικές μεθόδους. Θεσσαλονίκη, 1985.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.