Θεωρητική και πειραματική, σε μοντέλλο μεγάλης κλίμακας, διερεύνηση της δυνατότητας πρόβλεψης των καθιζήσεων ψαθυρών εδαφών με τις πρεσσιομετρικές μεθόδους.

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μαραγκός Χ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Πολιτικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διδακτορική Διατριβή
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1985
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Φυσική περιγραφή:362σ. : πιν., σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.: σ.349-362
Κωδικός DEWEY:624.15136 - (Εδαφομηχανικη)
DEWEY Γενικού θέματος:624 - (ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)