Εφαρμογές ισοδύναμης στατιστικής ανάλυσης και δυναμικής φασματικής ανάλυσης σε κτίρια

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τριαματάκη Μ.
Συλλογικό Έργο: Στατική και σεισμική ανάλυση δομημάτων βάσει των νέων κανονισμών, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Πηγή:Στατική και σεισμική ανάλυση δομημάτων βάσει των νέων κανονισμών (1994 : Θεσσαλονίκη)
Λέξη-Κλειδί:Αντισεισμικός Κανονισμός
Στατιστική Ανάλυση
Κατασκευές
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 684