Οι κυκλοφοριακές εμπλοκές ως κριτήριο οδικής ασφάλειας Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας πιλοτικής εφαρμογής σε χαρακτηριστικούς κόμβους του δήμου Θεσσαλονίκης. Ο αριθμός των παρ' ολίγο ατυχημάτων καθώς και οι μεγάλης βαρύτητας εμπλοκές στους επιλεγμένους κόμβους ήταν πρακτικά μηδενικός. Παρατηρήθηκε ένας μεγάλος αριθμός εμπλοκών ελαφριάς και μεσαίας βαρύτητας εμπλοκών για τις οποίες έγι...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τσώχος Γ., Παυλίδου Ο.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας (2ο : 1998 : Βόλος) / / ΤΕΕ-Τμ. Μαγνησίας, Παν. Θεσσαλίας-Τμ. ΠΜ-Σχ. Τεχνολογικών Επιστημών-Συγκοινωνιακός Τομ.
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Ελεγχος Κυκλοφορίας
Κυκλοφοριακός Φόρτος
Οδική Ασφάλεια
Τροχαία Ατυχήματα
Οδικοί Κόμβοι
Οδικά Ατυχήματα
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2018

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 363.12506 Π