Διαχείριση υδατικών πόρων Δυτικής Μακεδονίας

Η πολυδιάσπαση των φορέων που ασχολούνται με την αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού της Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί τον κυριότερο ανασταλτικό παράγοντα στην ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της περιοχής. Το πρώτο βήμα για την υπερπήδηση αυτού του εμποδίου έγινε με τη συλλογή της συνολικής πληροφορίας σε συνεργασία μ'όλους τους εμπλεκόμενους φορεί...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τολίκας Δημήτριος Κ.
Συλλογικό Έργο: Διαχείριση υδατικών πόρων στη λεκάνη Κοζάνης - Πτολεμαϊδας - Αμυνταίου, ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Μακεδονίας, ΓΕΩΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Πηγή:Διαχείριση υδατικών πόρων στη λεκάνη Κοζάνης - Πτολεμαµιδας - Αμυνταίου (1997 : Πτολεμαµιδα)
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Θεματικοί Χάρτες
Υδατικό Ισοζύγιο
Υδραυλικά Εργα
Υδατικοί Πόροι
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Φυσική περιγραφή:[14 σ.] : διαγρ., πίν., σχ., χάρτ.
Περίληψη:Η πολυδιάσπαση των φορέων που ασχολούνται με την αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού της Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί τον κυριότερο ανασταλτικό παράγοντα στην ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της περιοχής. Το πρώτο βήμα για την υπερπήδηση αυτού του εμποδίου έγινε με τη συλλογή της συνολικής πληροφορίας σε συνεργασία μ'όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσιακούς παράγοντες. Στη συνέχεια η πληροφορία ομογενοποιήθηκε, υπέστη φιλτράρισμα και τυποποίηση και καταχωρήθηκε σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών. Παρουσιάζονται σε θεματικούς χάρτες το υδατικό δυναμικό της περιοχής, το υδατικό ισοζύγιο, οι μελέτες που εκπονήθηκαν, τα υδραυλικά έργα που κατασκευάστηκαν ή βρίσκονται υπό κατασκευή για την αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού, τα υδρευτικά και αρδευτικά προβλήματα και οι προτάσεις για την επίλυσή τους.(ΣΥ)
Μεταφρασμένη περίληψη:The multi-fractioning of Public Services related to the development of the water resources potential in West Macedonia constitutes the basic inhibiting factor toward a rational water resources management. In order to overcome this obstacle, related data were collected in collaboration with all Public Services involved. In the sequel the information was homogenized, filtered, standardized and introduced into a G.I.S. Thematic maps are employed to visualize the water resources potential of the region under consideration, the water balance, the various studies for civil works, hydraulic works existing and under construction, as well as a register of water supply and irrigation problems, along with suggestions for their solution.(AU)
DEWEY Γενικού θέματος:333.7 - (ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ)