Χρηματοδοτικά μέσα και προγράμματα στον τομέα διαχείρισης των νερών

Η εφαρμογή προγραμμάτων για τη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, της υδρολογικής λεκάνης Κοζάνης-Πτολεμαϊδας-Αμυνταίου και Δυτικής Μακεδονίας, προυποθέτει γνώση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών, καθώς και των τεχνικών και οικονομικών δυνατοτήτων αξιοποίησης των νερών. Συγχρόνως να ξέρουμε τους χρήστες και τι αάγκες έχουν. Η πραγματοποίηση συνολ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μουρατίδης Ηλίας
Συλλογικό Έργο: Διαχείριση υδατικών πόρων στη λεκάνη Κοζάνης - Πτολεμαϊδας - Αμυνταίου, ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Μακεδονίας, ΓΕΩΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Μακεδονίας , 1997
Πηγή:Διαχείριση υδατικών πόρων στη λεκάνη Κοζάνης - Πτολεμαµιδας - Αμυνταίου (1997 : Πτολεμαµιδα)
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Χρηματοδότηση
Λίμνες
Υδρολογικές Λεκάνες
Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Ερευνητικά Προγράμματα
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο
Φυσική περιγραφή:24 σ. : πίν., χάρτ.
Βιβλιογραφία:βιβλγρ.
Εκδότης:ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Μακεδονίας
Περίληψη:Η εφαρμογή προγραμμάτων για τη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, της υδρολογικής λεκάνης Κοζάνης-Πτολεμαϊδας-Αμυνταίου και Δυτικής Μακεδονίας, προυποθέτει γνώση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών, καθώς και των τεχνικών και οικονομικών δυνατοτήτων αξιοποίησης των νερών. Συγχρόνως να ξέρουμε τους χρήστες και τι αάγκες έχουν. Η πραγματοποίηση συνολικού ισοζυγίου νερού, ο σχεδιασμός, οι μελέτες, ο προγραμματισμός και η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων γιά διάφορες κατηγορίες έργων υποστηρίζουν τον τομέα διαχείρισης των νερών. Στην εισήγηση αναφέρονται, οι μελέτες διαφόρων επιτροπών, που εξετάζουν το πρόβλημα και προτείνουν λύσεις. Προτείνεται δε από τον εισηγητή να πραγματοποιηθούν διάφορες μελέτες, επεμβάσεις που πρέπει να υλοποιηθούν, πραγματοποίηση σεμιναρίων, ημερίδων και να ληφθούν αποφάσεις σωστής διαχείρισης των νερών. Διαπιστώνεται πως δεν προκύπτει πρόβλημα διάθεσης κεφαλαίων-χρηματικών πόρων αλλά διαχείρισής τους.(ΤΕ)
DEWEY Γενικού θέματος:333.7 - (ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ)