Εισήγηση Μ.Ε. Περιβάλλοντος ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Μακεδονίας στην ημερίδα με θέμα "Διαχείριση υδατικών πόρων στη λεκάνη Κοζάνης-Πτολεμαϊδας-Αμυνταίου"

Η εισήγηση αναφέρεται στις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τις ανθρώπινες δραστηριότητες στη λεκάνη Κοζάνης-Πτολεμαϊδας-Αμυνταίου και επισημαίνει ότι δεν καταρτίστηκε ποτέ σχέδιο ορθολογικής χρήσης των πόρων της. Εξετάζει την κατάσταση σήμερα από πλευράς ποσότητας και ποιότητας των νερών και εντοπίζει τις πηγές ρύπανσης. Το ερώτημα είναι πως θα ισορροπήσει το...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Στρατάκης Ι.
Συλλογικό Έργο: Διαχείριση υδατικών πόρων στη λεκάνη Κοζάνης - Πτολεμαϊδας - Αμυνταίου, ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Μακεδονίας, ΓΕΩΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Μακεδονίας , 1997
Πηγή:Διαχείριση υδατικών πόρων στη λεκάνη Κοζάνης - Πτολεμαϊδας - Αμυνταίου (1997 : Πτολεμαϊδα)
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Υδρολογικές Λεκάνες
Λίμνες
Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Ρύπανση Υδάτων
Προστασία Περιβάλλοντος
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο
Φυσική περιγραφή:[3 σ.]
Εκδότης:ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Μακεδονίας
Περίληψη:Η εισήγηση αναφέρεται στις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τις ανθρώπινες δραστηριότητες στη λεκάνη Κοζάνης-Πτολεμαϊδας-Αμυνταίου και επισημαίνει ότι δεν καταρτίστηκε ποτέ σχέδιο ορθολογικής χρήσης των πόρων της. Εξετάζει την κατάσταση σήμερα από πλευράς ποσότητας και ποιότητας των νερών και εντοπίζει τις πηγές ρύπανσης. Το ερώτημα είναι πως θα ισορροπήσει το σύστημα αυτό με δεδομένες τις διάφορες δραστηριότητες. Σε εθνικό επίπεδο προτείνεται, γιά τη διαχείριση του υδατικού δυναμικού της χώρας, η σύσταση κέντρου συντονισμού των αρμοδίων υπηρεσιών και άμεση ενεργοποίηση όλων των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. Σε τοπικό επίπεδο να συσταθεί ενιαίος διανομαρχιακός φορέας, που θα είναι φορέας ελέγχου, προγραμματισμού και υλοποίησης έργων κοινού ενδιαφέροντος.(ΤΕ)
DEWEY Γενικού θέματος:333.7 - (ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ)