Παράμετροι της πολιτικής οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη

Η εργασία αυτή στοχεύει στον προσδιορισμό των βασικών παραμέτρων μιας ολοκληρωμένης πολιτικής οδικής ασφάλειας με βάση την εμπειρία από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελλάδα. Προτείνεται θεωρητικό πρότυπο της ολοκληρωμένης πολιτικής οδικής ασφάλειας που αποτελείται από πέντε βασικές παραμέτρους, την θέσπιση στόχων, την ολοκληρ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γιαννής Γιώργος, Γκόλιας Ιωάννης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας (2ο : 1998 : Βόλος) / / ΤΕΕ-Τμ. Μαγνησίας, Παν. Θεσσαλίας-Τμ. ΠΜ-Σχ. Τεχνολογικών Επιστημών-Συγκοινωνιακός Τομ.
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Οδική Ασφάλεια
Οδικά Ατυχήματα
Θεσμικό Πλαίσιο
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου