Ελεγχος οδικής ασφάλειας Διεθνής εμπειρία και ελληνικές προοπτικές εφαρμογής

Ο Ελεγχος Οδικής Ασφάλειας (ΕΟΑ) συνίσταται στην συστηματική εξέταση και αξιολόγηση του επιπέδου ασφάλειας που παρέχει ένα μελετώμενο ή κατασκευαζόμενο οδικό έργο, με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών αιτιών ατυχημάτων και την εξάλειψή τους, καθώς και τη μείωση της σοβαρότητας των ατυχημάτων που είναι πιθανά να συμβούν. Ο ΕΟΑ είναι μέτρο που αποσκοπεί στην...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Φλούδα Αναστασία, Δημητρόπουλος Ιωάννης, Κανελλαϊδης Γεώργιος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας (2ο : 1998 : Βόλος) / / ΤΕΕ-Τμ. Μαγνησίας, Παν. Θεσσαλίας-Τμ. ΠΜ-Σχ. Τεχνολογικών Επιστημών-Συγκοινωνιακός Τομ.
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Οδική Ασφάλεια
Οδικά Εργα
Οδικά Ατυχήματα
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2018

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 363.12506 Π