Η αντιμετώπιση του θέματος της οδικής ασφάλειας μέσα από τις κυκλοφοριακές μελέτες στην Ελλάδα προβλήματα και προοπτικές

Η οδική ασφάλεια αποτελεί μια βασική ποιοτική παράμετρο που σχετίζεται με την κυκλοφορία και τα προβλήματα της. Στις περισσότερες κυκλοφοριακές μελέτες, βραχυχρόνιου ή μακροχρόνιου σχεδιασμού σε αστικές περιοχές, υπάρχει ή υποκρύπτετε η απαίτηση να λαμβάνεται υπόψη η οδική ασφάλεια στα μέτρα ή στις πολιτικές που προτείνονται. Το ερώτημα που τίθεται και εξετά...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μπάσμπας Σ., Κοκκάλης Α., Παπαϊωάννου Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο οδικής ασφάλειας (2ο : 1998 : Βόλος) / / ΤΕΕ-Τμ. Μαγνησίας, Παν. Θεσσαλίας-Τμ. ΠΜ-Σχ. Τεχνολογικών Επιστημών-Συγκοινωνιακός Τομ.
Λέξη-Κλειδί:Κυκλοφοριακές Μελέτες
Κυκλοφοριακή Τεχνική
Οδική Ασφάλεια
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2018

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 363.12506 Π