Ευστάθεια πρανών και μέτρα προστασίας από κατολισθήσεις σε τεχνικά έργα (1994 : Θεσσαλονίκη)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ευστάθεια πρανών και μέτρα προστασίας από κατολισθήσεις σε τεχνικά έργα, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Σεμινάριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Λέξη-Κλειδί:Πρανή
Ευστάθεια Πρανών
Κατολισθήσεις
Μεθοδολογία
Τεχνικά Εργα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 680
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available