Η αντιμετώπιση των κατολισθήσεων με τη χρήση πασσάλων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αναγνωστόπουλος Χ.
Συλλογικό Έργο: Ευστάθεια πρανών και μέτρα προστασίας από κατολισθήσεις σε τεχνικά έργα, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Πηγή:Ευστάθεια πρανών και μέτρα προστασίας από κατολισθήσεις σε τεχνικά έργα (1994 : Θεσσαλονίκη)
Λέξη-Κλειδί:Πρανή
Ευστάθεια Πρανών
Κατολισθήσεις
Πάσσαλοι
Τεχνικά Εργα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 680