Αποκεντρωμένα ενεργειακά συστήματα Περιγραφή, θεσμικό πλαίσιο, πραγματοποιήθησες επενδύσεις

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κελόγλου Κ., Κοράνης Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1993
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 621.042 ΚΕΛ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη