Οργάνωση χαρτογραφικής υποδομής για τουριστική πολιτική στο Ν. Αρκαδίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μαλεβίτη Μ., Μάντζαρη Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Τομ. Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας & Χαρτογραφίας
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1994
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 526.809495 ΜΑΛ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη