Παραπομπή APA

Terzaghi Karl, Baudrillard J., & Meunier C. (1957). Mecanique des soles appliquee: Aux travaux publics et au batiment. Paris: Dunod.

Παραπομπή Chicago Style

Terzaghi Karl, Baudrillard J, and Meunier C. Mecanique Des Soles Appliquee: Aux Travaux Publics Et Au Batiment. Paris: Dunod, 1957.

Παραπομπή MLA

Terzaghi Karl, Baudrillard J, and Meunier C. Mecanique Des Soles Appliquee: Aux Travaux Publics Et Au Batiment. Paris: Dunod, 1957.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.