Εφαρμογαί εις την μελέτην των τεχνικών έργων τ.3

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βαλαλάς Δημήτριος Θ.
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1974
Πηγή:Μαθήματα εδαφομηχανικής και θεμελιώσεων
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.1513607 ΒΑΛ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη