Βροχές - χρήση γης - χειμαρρικά φαινόμενα και το μέλλον του Ανατολικού Πηλίου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βουζάρας Α.
Συλλογικό Έργο: Εγγειοβελτιωτικά έργα - διαχείριση υδατικών πόρων - εκμηχάνιση γεωργίας, ΓΕΩΤΕΕ - Παράρτ. Κεντρ. Ελλάδος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΓΕΩΤΕΕ-Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδος , 1996
Πηγή:Εγγειοβελτιωτικά έργα - διαχείριση υδατικών πόρων - εκμηχάνιση γεωργίας [2ο:1996:Λάρισα] : πρακτικά . τ.2
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Φυσική περιγραφή:τ.2, σ. 1228-1243 : πίν., διαγρ.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.:σ.1242-1243
Εκδότης:ΓΕΩΤΕΕ-Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδος
Κωδικός DEWEY:551.5781094954 - (Βροχοπτώσεις:Υδρομετεωρολογία-Θεσσαλία)
551.489094954 - (Πλημμύρες:Υδρολογία-Θεσσαλία)
DEWEY Γενικού θέματος:333.7 - (ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ)
Θεσσαλία - (Τοπικού ενδιαφέροντος)