Ανελκυστήρες

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καφαρίδης Α.
Συλλογικό Έργο: Σύγχρονες Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Πηγή:Σύγχρονες Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων (1994 : Θεσσαλονίκη)
Λέξη-Κλειδί:Ανελκυστήρες
Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις
Κτίρια
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 659