Μελέτη αλληλεπιδράσης εδάφους - ανωδομής σε συγκεκριμένο κτίριο της παραλίας της Θεσσαλονίκης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καραπιδάκης Σ., Μπέη Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Πολιτικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1993
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ