Παραπομπή APA

(2001). Συνοπτική έκθεση για τη διαχείριση των υδάτων άνω ρου Π.Αχελώου - Αιτωλοακαρνανίας - Θεσσαλίας - Εργων εκτροπής προς Θεσσαλία και έργων θεσσαλικής πεδιάδας. Αθήνα: ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ ΕΕ.

Παραπομπή Chicago Style

Συνοπτική έκθεση για τη διαχείριση των υδάτων άνω ρου Π.Αχελώου - Αιτωλοακαρνανίας - Θεσσαλίας - Εργων εκτροπής προς Θεσσαλία και έργων θεσσαλικής πεδιάδας. Αθήνα: ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ ΕΕ, 2001.

Παραπομπή MLA

Συνοπτική έκθεση για τη διαχείριση των υδάτων άνω ρου Π.Αχελώου - Αιτωλοακαρνανίας - Θεσσαλίας - Εργων εκτροπής προς Θεσσαλία και έργων θεσσαλικής πεδιάδας. Αθήνα: ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ ΕΕ, 2001.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.