Συνοπτική έκθεση για τη διαχείριση των υδάτων άνω ρου Π.Αχελώου - Αιτωλοακαρνανίας - Θεσσαλίας - Εργων εκτροπής προς Θεσσαλία και έργων θεσσαλικής πεδιάδας

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Υδροεξυγιαντική Λ.Σ. Λαζαρίδης & ΣΙΑ ΕΕ, Πανθεσσαλική Συντονιστική Επιτροπή (ΠΑ.Σ.Ε.) για την εκτροπή του Αχελώου
Κατηγορία Υλικού: Φυλλάδιο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ ΕΕ , 2001
Πηγή:Φάκελλος "ΕΚΤΡΟΠΗ ΑΧΕΛΩΟΥ"
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή τεκμηρίου:Επιδόθηκε κατά την επίσκεψη της ΠΑ.Σ.Ε. στις Βρυξέλλες
Φυσική περιγραφή:[πολ.αρ.] : εικ., πίν., σχ., χάρτ.
Εκδότης:ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ ΕΕ
Κωδικός DEWEY:627.5094954 - (Εγγειοβελτιωτικά έργα:Υδραυλικά έργα-Θεσσαλία)
333.714 - (Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων)
551.48094954 - (Υδρολογία-Θεσσαλία)
333.913094954 - (Αρδευτικό νερό:Υδάτινη οικονομία-Θεσσαλία)
627.809495 - (Φράγματα,Δεξαμενές:Υδραυλικά έργα-Ελλάδα)
DEWEY Γενικού θέματος:551.48 - (ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ)
Θεσσαλία - (Τοπικού ενδιαφέροντος)