Συνοπτική έκθεση για την εκτροπή του Αχελώου ποταμού προς τη Θεσσαλία

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΥΠΕΘΟ
Κατηγορία Υλικού: Φυλλάδιο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΥΠΕΘΟ Αυτοτελές Γρ. Εργων Εκτροπής Αχελώου ποταμού , 1993
Πηγή:Φάκελλος "ΕΚΤΡΟΠΗ ΑΧΕΛΩΟΥ"
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 551.48094954 Φ