Παραπομπή APA

(1966). Union internationale des architectes: Seminare sur les etablissements de sante publique en collaboration avec l' O.M.S (1966 : Athenes). Athenes: WHO World Health Organization.

Παραπομπή Chicago Style

Union Internationale Des Architectes: Seminare Sur Les Etablissements De Sante Publique En Collaboration Avec L' O.M.S (1966 : Athenes). Athenes: WHO World Health Organization, 1966.

Παραπομπή MLA

Union Internationale Des Architectes: Seminare Sur Les Etablissements De Sante Publique En Collaboration Avec L' O.M.S (1966 : Athenes). Athenes: WHO World Health Organization, 1966.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.