Εφαρμογές ισοδύναμης στατικής ανάλυσης και δυναμικής φασματικής ανάλυσης σε κτίρια

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τριαματάκη Μ.
Συλλογικό Έργο: Επίλυση φορέων με χρήση Η/Υ, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Πηγή:Επίλυση φορέων με χρήση Η/Υ (1994 : Θεσσαλονίκη)
Λέξη-Κλειδί:Κατασκευές
Αντισεισμικός Κανονισμός
Στατική Ανάλυση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 657