Παράδειγμα υπολογισμού εντατικών μεγεθών και διαστασιολόγησης ενός τυπικού φορέα Ελεγχοι λειτουργικότητας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κάππος Ανδρέας Ι.
Συλλογικό Έργο: Επίλυση φορέων με χρήση Η/Υ, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Πηγή:Επίλυση φορέων με χρήση Η/Υ (1994 : Θεσσαλονίκη)
Λέξη-Κλειδί:Διαστασιολόγηση
Ρηγμάτωση
Παραμορφώσεις
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 657