Συμπεριφορά υποστηλωμάτων και κόμβων δοκών υποστηλωμάτων ενισχυμένων με σύνθετα υλικά

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τσώνος Αλέξανδρος-Δημήτριος Γ.
Συλλογικό Έργο: Εκπαίδευση μηχανικών στο νέο αντισεισμικό κανονισμό, ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2000
Πηγή:Εκπαίδευση μηχανικών στο νέο αντισεισμικό κανονισμό (2000 : Θεσσαλονίκη)
Λέξη-Κλειδί:Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Δοκοί
Υποστυλώματα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1069