Μελέτη χωροταξικού σχεδίου περιφέρειας Ηπείρου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαγεωργίου Φ. (Συγγραφέας)
Συλλογικό Έργο: ΥΠΕΧΩΔΕ Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, Ευρωπαϊκή Ενωση
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1998 (Α' φάση) 1999 (Β' φάση) 2000 (Γ' φάση) 2000 (Περίληψη) 2003 (Επικαιροποίηση)
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΤΕΕ-Ηπείρου - Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων

Ταξιθετικός Αριθμός: 711.3094953 Π