Οδηγός δομικών υλικών - κονιάματα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παπαγιάννη Ι., Τσίμας Σ., Μοίρα Π., Μαλαμή Χ., Παπαγιαννάκης Σ., Ζήση Σ., Σακελλάρης Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2001
Πηγή:Οδηγός δομικών υλικών ΤΕΕ
Λέξη-Κλειδί:Δομικά Υλικά
Κονιάματα
Ελεγχος Ποιότητας
Επιχρίσματα
Οδηγοί
Πρώτες Υλες
Πρότυπα
Προδιαγραφές
Αντοχή Υλικών
Φυσικές Ιδιότητες
Κανονισμοί
Κολλητικές Ουσίες
Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα
Ιδιότητες Υλικών
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Φυσική περιγραφή:[98 σ.] : πίν.
Βιβλιογραφία:βιβλγρ.
DEWEY Γενικού θέματος:690 - (ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ)