Διαχείριση απορριμμάτων Δήμου Λάρισας Πρώτη Φάση. Β' Στάδιο

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Πάλλας Κώστας, Μανωλόπουλος Π., Κωνσταντόγλου Π., Στυλιανάκης Θεοχάρης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Νομαρχία Λάρισας Τμήμα Πολεοδομίας & Π.Ε.
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Λάρισα : Νομαρχία Λάρισας , 1993
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 628.44566 Π