Εποχική κατάσταση ατμοσφαιρικής ρύπανσης Πατρών από διοξείδιο του θείου και αεροσωματίδια

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γιαννόπουλος Π.
Συλλογικό Έργο: Περιβαλλοντικά προβλήματα περιοχής Δυτικής Ελλάδας : Πρακτικά ημερίδας, ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Ελλάδας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Ελλάδας , 1995
Πηγή:Περιβαλλοντικά προβλήματα περιοχής Δυτικής Ελλάδας (1995 : Πάτρα) : Πρακτικά ημερίδας / ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Ελλάδας
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Σταθμοί Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
Μετρήσεις
Ποιότητα Ατμόσφαιρας
Διοξείδιο του Θείου
Σωματίδια
Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Ατμοσφαιρικοί Ρύποι
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Φυσική περιγραφή:σ.147-154
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.:σ.154
Εκδότης:ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Ελλάδας
DEWEY Γενικού θέματος:363.7 - (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)