Εποχική κατάσταση ατμοσφαιρικής ρύπανσης Πατρών από διοξείδιο του θείου και αεροσωματίδια

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γιαννόπουλος Π.
Συλλογικό Έργο: Περιβαλλοντικά προβλήματα περιοχής Δυτικής Ελλάδας : Πρακτικά ημερίδας, ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Ελλάδας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Ελλάδας , 1995
Πηγή:Περιβαλλοντικά προβλήματα περιοχής Δυτικής Ελλάδας (1995 : Πάτρα) : Πρακτικά ημερίδας / ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Ελλάδας
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Σταθμοί Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
Μετρήσεις
Ποιότητα Ατμόσφαιρας
Διοξείδιο του Θείου
Σωματίδια
Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Ατμοσφαιρικοί Ρύποι
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1774

ΤΕΕ-Αιτωλοακαρνανίας - Βιβλιοθήκη Αγρινίου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 176

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 145

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 496

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 363.730949527 Π

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1020