Επίπεδα εκπομπών και ανάλυση της ποιότητας του φυσικού ατμοσφαιρικού συστήματος στην Πάτρα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μαραζιώτης Ε.
Συλλογικό Έργο: Περιβαλλοντικά προβλήματα περιοχής Δυτικής Ελλάδας : Πρακτικά ημερίδας, ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Ελλάδας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Ελλάδας , 1995
Πηγή:Περιβαλλοντικά προβλήματα περιοχής Δυτικής Ελλάδας (1995 : Πάτρα) : Πρακτικά ημερίδας / ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Ελλάδας
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Εκπομπή Αερίων Ρύπων
Σωματίδια
Αέριοι Ρύποι
Ποιότητα Ατμόσφαιρας
Μετρήσεις
Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Πηγές Ρύπανσης
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας