Μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις και ο ιστός της πόλης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Βάϊου Ντίνα, Μαντούβαλου Μ., Μαυρίδου Μαρία
Συλλογικό Έργο: Αναμόρφωση του Π.Δ. 84/84, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ , 1998
Πηγή:Αναμόρφωση του Π.Δ. 84/84 (1998 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Μάιος-Ιούν. 1999 ; τεύχ.3 , σ.84-88
Λέξη-Κλειδί:Μικρομεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις
Χωροταξικός Σχεδιασμός
Πολεοδομικός Σχεδιασμός
Μόλυνση Περιβάλλοντος
Ανάπλαση Πόλεων
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Φυσική περιγραφή:12σ.
Εκδότης:ΤΕΕ
DEWEY Γενικού θέματος:363.7 - (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)
711 - (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ)