Ο κόσμος μετά το Γιοχάνεσμπουργκ. Προβλήματα-προοπτικές-ο ρόλος των μηχανικών

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ, Ο κόσμος μετά το Γιοχάνεσμπουργκ: Προβλήματα - προοπτικές, Ο ρόλος των μηχανικών (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ , 2002
Πηγή:Ο κόσμος μετά το Γιοχάνεσμπουργκ (2002 : Κηφισιά) : Προβλήματα-προοπτικές Ο ρόλος των μηχανικών
Λέξη-Κλειδί:Μηχανικοί
Προστασία Περιβάλλοντος
Αειφόρος Ανάπτυξη
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο σε ηλεκτρονική μορφή

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1874

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 396

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 363.7 Κ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1083