Ο κόσμος μετά το Γιοχάνεσμπουργκ (2002 : Κηφισιά) Προβλήματα-προοπτικές

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ο κόσμος μετά το Γιοχάνεσμπουργκ Προβλήματα-προοπτικές Ο ρόλος των μηχανικών Πρακτικά, ΤΕΕ, Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2002
Λέξη-Κλειδί:Προστασία Περιβάλλοντος
Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιβάλλον
Μηχανικοί
Θεσμικό Πλαίσιο
Φυσικοί Πόροι
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1878
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη