Εργαστηριακή προσομοίωση υφαλμύρωσης - διείσδυσης θάλασσας σε υπόγειο υδροφορέα Παράδειγμα Έβρου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κωτσοβίνος Νικόλαος E.
Συλλογικό Έργο: Υφαλμύρωση υπογείων υδάτων (Ημερίδα), ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ , 1998
Πηγή:Υφαλμύρωση υπογείων υδάτων (1998 : Αθήνα)
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Υπόγειοι Υδροφορείς
Υφαλμύρωση
Προσομοίωση
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1707

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 550

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 286

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 628.167 Υ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 962