Φαινόμενα υφαλμύρωσης σε παράκτιους καρστικούς υδροφόρους νησιών του Νοτίου Αιγαίου. Δυνατότητες ορθολογικής διαχείρισής τους και αναστροφής του φαινομένου Εφαρμογή σε υδροφόρο της Νήσου Πάρου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Χαρμανίδης Φ.
Συλλογικό Έργο: Υφαλμύρωση υπόγειων υδάτων και μέθοδοι αφαλάτωσης, ΤΕΕ, ΤΕΕ - Τμ. Βορειοανατολικού Αιγαίου, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου, Δήμος Χίου, Δήμος Ομηρούπολης
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ-Τμ. Βορειοανατολικού Αιγαίου , 1999
Πηγή:Υφαλμύρωση υπόγειων υδάτων και μέθοδοι αφαλάτωσης (1999 : Χίος)
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Υπόγεια Νερά
Υφαλμύρωση
Παράκτιοι Υδροφορείς
Υδρογεωλογία
Υδροδυναμική
Ποιότητα Νερού
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1879

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 569

ΤΕΕ-Βοριανατολικού ΑΙγαίου - Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 4

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 315

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 628.167 Υ