Ο ρόλος και η συμβολή του Τεχνικού Συμβούλου όπως προδιαγράφεται στο Ν.1418/84

Γίνεται αναφορά στον τομέα της παραγωγής έργων του δημοσίου. Ειδικότερα αναλύεται σύντομα το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να κινηθεί ο επιβλέπων (Ν.716/77 περί μητρώου μελετητών, Π.Δ.194/78, και το Π.Δ. 696/74 περί αμοιβών μηχανικών.Ν. 1418/84 γιά τα Δημόσια έργα κλπ.). Και εδώ η πολυνομία έχει σαν αποτέλεσμα τη ρύθμιση των ίδιων θεμάτων με διαφο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σταματάκης Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Επίβλεψη δημοσίων έργων και μελετών (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Πηγή:Επίβλεψη δημοσίων έργων και μελετών (1986 : Αθήνα) : Πρακτικά / / ΤΕΕ, ΕΜΔΥΔΑΣ
Θέματα:
Λέξη-Κλειδί:Δημόσια Διοίκηση
Τεχνικοί Σύμβουλοι
Προγραμματισμός
Δημόσια Εργα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας