Παραπομπή APA

Κωμοδρόμος Α. (2001). Θεμελίωση γεφυρών με φρέατα: Ανάλυση-σχεδιασμός προσωρινών έργων αντιστήριξης και απόκριση θεμελίωσης.

Παραπομπή Chicago Style

Κωμοδρόμος Α. Θεμελίωση γεφυρών με φρέατα: Ανάλυση-σχεδιασμός προσωρινών έργων αντιστήριξης και απόκριση θεμελίωσης. 2001.

Παραπομπή MLA

Κωμοδρόμος Α. Θεμελίωση γεφυρών με φρέατα: Ανάλυση-σχεδιασμός προσωρινών έργων αντιστήριξης και απόκριση θεμελίωσης. 2001.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.