Επί τόπου δοκιμές στον αθηναϊκό σχιστόλιθο

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τζιρίτα Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Γεωτεχνικά προβλήματα του Αθηναϊκού σχιστόλιθου (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1981
Πηγή:Γεωτεχνικά προβλήματα του Αθηναϊκού σχιστόλιθου (1981 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-ΕΕ Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων
Λέξη-Κλειδί:Αθηναϊκός Σχιστόλιθος
Δοκιμές Επί Τόπου
Γεωτεχνική
Σχιστολιθικά Πετρώματα
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 774

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 554.95 Γ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 374