Διερεύνηση επί των συνθηκών που προκαλούν καθιζήσεις κατά την μηχανοποιημένη διάνοιξη σηράγγων σε αστικό περιβάλλον. Εμπειρίες από την κατασκευή του μετρό Αθηνών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μαρίνος Γ., Μπενίση Δ.Μ., Κορκάρης Β.Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής : Πρακτικά
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής (4ο : 2001 : Αθήνα) : Πρακτικά Proceedings / / ΤΕΕ, Ελλην. Επιστ. Εταιρεία Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων . τ. 1
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Καθίζηση Εδάφους
Μετρό
Σήραγγες
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου