Διαστασιολόγηση πλίνθου σε φράγματα με άναντη πλάκα από σκυρόδεμα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παπαϊωάννου Πέτρος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΜΠ - Τμ. Πολιτικών Μηχανικών - Τομ. Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών & Θαλάσσιων Έργων
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1999
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 627 Π
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη