Αναγκαίες δράσεις για το περιβάλλον Ν. Δωδεκανήσου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ακρίδης Αθανάσιος, Δηλανάς Αθανάσιος, Θεοδωρίδης Νίκος, Οικονομίδης Δημήτριος, Παπαθεοδώρου Πάρις, Παρασός Δημήτρης, Πλατής Σπύρος, Σιούλας Ανδρέας, Σκιαδόπουλος Αρης, Φαντίδης Θεοδόσιος, Φαρμακίδης Νίκος, Ψαράς Φώτης, Κουσουρνάς Στάθης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Δωδεκανήσου
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: [Ρόδος] , 1999
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Θαλάσσια Ρύπανση
Περιβαλλοντική Διαχείριση
Δομημένο Περιβάλλον
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Προστασία Περιβάλλοντος
Υδατικοί Πόροι
Υπόγεια Νερά
Πόσιμο Νερό
Γεωτρήσεις
Ποιότητα Νερού
Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων
Διάθεση Υγρών Αποβλήτων
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
Φυσικό Περιβάλλον
Οικοσυστήματα
Φυσικοί Πόροι
Αστικό Περιβάλλον
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1880

ΤΕΕ-Δωδεκανήσου - Βιβλιοθήκη Ρόδου

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 228