Παραπομπή APA

Καράμπελας Α. (1988). Παράγοντες επηρεάζοντες τις επικαθήσεις από γεωθερμικά ρευστά υψηλής ενθάλπιας. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε.

Παραπομπή Chicago Style

Καράμπελας Α. Παράγοντες επηρεάζοντες τις επικαθήσεις από γεωθερμικά ρευστά υψηλής ενθάλπιας. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1988.

Παραπομπή MLA

Καράμπελας Α. Παράγοντες επηρεάζοντες τις επικαθήσεις από γεωθερμικά ρευστά υψηλής ενθάλπιας. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1988.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.