Παραπομπή APA

Κουτίνας Γ. (1988). Προποθέσεις-παράμετροι για μια ορθολογική ενεργειακή αξιοποίηση ενός γεωθερμικού δυναμικού. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε.

Παραπομπή Chicago Style

Κουτίνας Γ. Προποθέσεις-παράμετροι για μια ορθολογική ενεργειακή αξιοποίηση ενός γεωθερμικού δυναμικού. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1988.

Παραπομπή MLA

Κουτίνας Γ. Προποθέσεις-παράμετροι για μια ορθολογική ενεργειακή αξιοποίηση ενός γεωθερμικού δυναμικού. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1988.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.