Παραπομπή APA

Κουρεμένος Δ. (1988). Χρήση γεωθερμίας για βιομηχανική ψύξη. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε.

Παραπομπή Chicago Style

Κουρεμένος Δ. Χρήση γεωθερμίας για βιομηχανική ψύξη. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1988.

Παραπομπή MLA

Κουρεμένος Δ. Χρήση γεωθερμίας για βιομηχανική ψύξη. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1988.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.