Παραπομπή APA

Γελεγένης Γιάννης Ι. (1988). Σημασία των μοντέλων μηδενικής διάστασης για την προσομοίωση γεωθερμικών ταμιευτήρων. Περίπτωση εφαρμογής. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε.

Παραπομπή Chicago Style

Γελεγένης Γιάννης Ι. Σημασία των μοντέλων μηδενικής διάστασης για την προσομοίωση γεωθερμικών ταμιευτήρων. Περίπτωση εφαρμογής. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1988.

Παραπομπή MLA

Γελεγένης Γιάννης Ι. Σημασία των μοντέλων μηδενικής διάστασης για την προσομοίωση γεωθερμικών ταμιευτήρων. Περίπτωση εφαρμογής. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1988.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.