Παραπομπή APA

Αργυρόπουλος Ι. (1988). Δυνατότητες ανάπτυξης της γεωθερμικής ενέργειας μέσης και χαμηλής ενθαλπίας: πρόγραμμα της ΕΤΒΑ Α.Ε. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε.

Παραπομπή Chicago Style

Αργυρόπουλος Ι. Δυνατότητες ανάπτυξης της γεωθερμικής ενέργειας μέσης και χαμηλής ενθαλπίας: πρόγραμμα της ΕΤΒΑ Α.Ε. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1988.

Παραπομπή MLA

Αργυρόπουλος Ι. Δυνατότητες ανάπτυξης της γεωθερμικής ενέργειας μέσης και χαμηλής ενθαλπίας: πρόγραμμα της ΕΤΒΑ Α.Ε. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1988.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.